Ευρωπαϊκή πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική σας προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε που και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

  • Η Ιστοσελίδα melihelmos.gr ΔΕΝ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από ανάγκες του ίδιου συστήματος (πχ σαν αναφορά, από την ίδια την σελίδα).
  • Η Ιστοσελίδα  melihelmos.gr αποθηκεύει τα ακόλουθα δεδομένα σας στην Βάση Δεδομένων της: Ονοματεπώνυμο, e-mail και προαιρετικά: Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, τα οποία συμπληρώνει το κάθε μέλος της.
  • Τα ακόλουθα δεδομένα χρησιμοποιούνται για ενημερώσεις και για ΚΑΜΙΑ άλλη χρήση: Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο.

Αν επιθυμείτε να διαγραφούν τα στοιχεία σας από το σύστημα μας, ενημερώστε μας στο email info@melihelmos.gr